Thông tư 272/2016/TT-BTC về phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư 272/2016/TT-BTC về phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Số hiệu: 272/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 31/12/2016 Số công báo: Từ số 1285 đến số 1286
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 272/2016/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí.

Mức thu phí, lệ phí

Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện theo Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 272/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/272.2016.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 272/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment