Thông tư 274/2016/TT-BTC về phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Thông tư 274/2016/TT-BTC về phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Số hiệu: 274/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 09/01/2017 Số công báo: Từ số 19 đến số 20
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 274/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh;
  • Tổ chức thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh;
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Mức thu phí, lệ phí

Mức thu phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh được quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 274/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan; các khoản 1, 2, 3, 4, 7 và khoản 8 Điều 45 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/274.2016.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 274/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment