Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về phí trong lĩnh vực y tế

Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về phí trong lĩnh vực y tế

Số hiệu: 278/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 18/01/2017 Số công báo: Từ số 63 đến số 64
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 278/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí trong lĩnh vực y tế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực y tế quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này thì phải nộp phí.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 278/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có Điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, Điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm, chứng chỉ hành nghề y, giấy phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/278.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 278/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment