Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 28/2015/NĐ-CP

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 28/2015/NĐ-CP

Số hiệu 28/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ lao động – Thương binh và xã hội Người ký Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành 31/07/2015 Ngày có hiệu lực 15/09/2015
Ngày công báo 04/09/2015 Tình trạng Còn hiệu lực

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều 52 Luật Việc làm 2013 và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Thông tư này áp dụng đối với:

  • Người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm.
  • Người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã hưởng tiền lương và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  • Tổ chức bảo hiểm xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập được giao các nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Việc làm.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/09/2015 và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/28_2015_TT-BLDTBXH_280236.doc” text=”Download: Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

 

Give a Comment