Thông tư 285/2016/TT-BTC về phí và lệ phí trong công tác thú y

Thông tư 285/2016/TT-BTC về phí và lệ phí trong công tác thú y

Số hiệu: 285/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 22/12/2016 Số công báo: Từ số 1245 đến số 1246
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 285/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Đối tượng điều chỉnh

Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí, lệ phí trong công tác thú y, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Người nộp phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về thú y thực hiện các công việc thu phí, lệ phí theo quy định tại Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này phải nộp phí, lệ phí.

Tổ chức thu phí, lệ phí

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y theo quy định tại Điều 6 Luật thú y là tổ chức thu phí, lệ phí trong công tác thú y.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 285/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 11/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC và Thông tư số 107/2012/TT-BTC; Thông tư số 113/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTC.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/285.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 285/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment