Thông tư 295/2016/TT-BTC về phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Thông tư 295/2016/TT-BTC về phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Số hiệu: 295/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 18/12/2016 Số công báo: Từ số 1239 đến số 1240
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 295/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư để chạy tàu (sau đây gọi là kết cấu hạ tầng đường sắt).

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt; cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Không thu phí đối với việc sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phục vụ cho các mục đích sau đây:

  • Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt;
  • Phục vụ phòng chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn đường sắt;
  • Phục vụ nhu cầu quốc phòng và an ninh quốc gia.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 295/2016/TT-BTC hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thay thế các nội dung liên quan đến phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quy định tại Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/295.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 295/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment