Thông tư 298/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

Thông tư 298/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

Số hiệu: 298/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 05/01/2017 Số công báo: Từ số 7 đến số 8
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 298/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước; tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài khi đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 298/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế các Thông tư sau:

  • Thông tư số 187/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
  • Thông tư số 166/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/298.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 298/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment