Định mức Kinh tế – Kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai – Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

Định mức Kinh tế – Kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai – Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

Số hiệu 33/2016/TT-BTNMT Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành 07/11/2016 Ngày có hiệu lực 22/12/2016
Ngày công báo 05/12/2016 Tình trạng Còn hiệu lực

Tóm tắt:  

Thông tư quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Phạm vi điều chỉnh: 

Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); điều tra, đánh giá thoái hóa đất các vùng kinh tế – xã hội (sau đây gọi là cấp vùng); Đánh giá đất đai (chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất) cả nước.

Đối tượng áp dụng

Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai theo pháp luật đất đai sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Định mức này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh, cấp vùng và cả nước.

Các công việc xây dựng dự án, hội nghị triển khai tập huấn, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu, thông tin tuyên truyền về đánh giá đất đai của các cấp được tính theo quy định của Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán kinh phí giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/33.2016.TT-BTNMT.AskLaw.doc” width=”100%” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment