Thông tư 34/2017/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thông tư 34/2017/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Số hiệu: 34/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 21/04/2017 Ngày hiệu lực: 08/06/2017
Ngày công báo: 23/05/2017 Số công báo: Từ số 365 đến số 366
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 34/2017/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với: người nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 34/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2017.

Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại:

  • Luật phí và lệ phí;
  • Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;
  • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
  • Thông tư số 303/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/34.2017.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 34/2017/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment