Thông tư 36/2015/TT-NHNN về tổ chức lại tổ chức tín dụng

Thông tư 36/2015/TT-NHNN về tổ chức lại tổ chức tín dụng

Thông tư 36/2015/TT-NHNN quy định việc tổ cức lại Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu: 36/2015/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Kim Anh
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: 01/03/2016
Ngày công báo: 24/01/2016 Số công báo: Từ số 107 đến số 108
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tóm tắt văn bản
Phạm vi điều chỉnh
  • Thông tư 36/2015/TT-NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng dưới các hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng.
  • Việc tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
  • Việc ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng dẫn đến chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) về điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.
  • Việc Ngân hàng Nhà nước góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt dẫn đến chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
  • Việc tổ chức lại tổ chức tín dụng theo chủ trương của Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng thực hiện theo Đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này.
  • Việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước.

Đối tượng áp dụng: Thông tư 36/2015/TT-NHNN áp dụng với các đối tượng sau:

  • Các tổ chức tín dụng bao gồm:

a) Ngân hàng thương mại;

b) Công ty tài chính.

  • Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức lại tổ chức tín dụng.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/36.2015.TT-NHNN.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 36/2015/TT-NHNN” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment