Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở

Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở

Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở

Số hiệu: 42/2015/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: 30/04/2016
Ngày công báo: 14/02/2016 Số công báo: Từ số 179 đến số 180
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản.

Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).

Đối tượng áp dụng

Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân) và được Ngân hàng Nhà nước công nhận là thành viên nghiệp vụ thị trường mở (sau đây gọi tắt là thành viên).

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2016.

Quy định chuyển tiếp

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được công nhận là thành viên theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 và Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/9/2008 vẫn tiếp tục là thành viên theo quy định tại Thông tư này mà không phải thực hiện việc đăng ký lại tư cách thành viên.

Các giao dịch đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành trên cơ sở các hợp đồng mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá đã ký giữa Ngân hàng Nhà nước và các thành viên thì tiếp tục thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/42_2015_TT-NHNN_Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

Give a Comment