Thông tư 45/2017/TT-BYT về Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Thông tư 45/2017/TT-BYT về Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Thông tư 45/2017/TT-BYT quy định việc thanh lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Số hiệu: 45/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Quang Cường
Ngày ban hành: 16/11/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 45/2017/TT-BYT quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp quốc gia và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở (sau đây viết tắt là Hội đồng đạo đức).

Đối tượng áp dụng

Thông tư 45/2017/TT-BYT áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài có hoạt động nghiên cứu y sinh học liên quan đến sức khỏe con người tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nguyên tắc chung bảo đảm đạo đức y sinh học

  • Nghiên cứu chỉ được triển khai sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề cương nghiên cứu.
  • Trước khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai, tất cả nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người tại Việt Nam đều phải được Hội đồng đạo đức xem xét, nhận xét, hướng dẫn và chấp thuận về đạo đức và khoa học theo các quy định tại Thông tư này.
  • Tất cả nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người đều chịu sự giám sát của Hội đồng đạo đức trong quá trình triển khai.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 45/2017/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/45.2017.TT-BYT.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 45/2017/TT-BYT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment