Thông tư 45/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do bộ

Thông tư 45/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do bộ

Số hiệu: 45/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 13/08/2018 Ngày hiệu lực: 01/10/2018
Ngày công báo: 24/08/2018 Số công báo: Từ số 861 đến số 862
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Ngày 13/08/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 45/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Trong đó có sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm các chủ đầu tư, doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc. Cụ thể, giao chủ đầu tư trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuần đường; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng đường cao tốc.

Đồng thời:

  • Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc;
  • Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý các hành vi bị nghiêm cấm; các hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
  • Báo cáo cơ quan quản lý đường cao tốc kết quả quản lý, khai thác, và đồng thời thực hiện trách nhiệm tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư 90/2014/TT-BGTVT.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/45_2018_TT-BGTVT_391001.doc” text=”Download: Thông tư 45/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do bộ ” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment