Thông tư 46/2018/TT-BTC hướng dẫn Điều 12 Luật tiếp cận thông tin 2016

Thông tư 46/2018/TT-BTC hướng dẫn Điều 12 Luật tiếp cận thông tin 2016

Thông tư 46/2018/TT-BTC quy định về chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 46/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 26/06/2018 Số công báo: Từ số 741 đến số 742
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

    Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 46/2018/TT-BTC quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

    Đối tượng áp dụng

  • Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin.
  • Cơ quan nhà nước, đơn vị đầu mối cung cấp thông tin và cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước.
  • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cung cấp thông tin.

   Điều khoản thi hành

  • Thông tư 46/2018/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018.
  • Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
  • Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/46.2018.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 46/2018/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment