Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn HĐLĐ, kỉ luật lao động

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn HĐLĐ, kỉ luật lao động

THÔNG TƯ 47/2015/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT CỦA NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

Số hiệu: 47/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 16/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2016
Ngày công báo: 20/01/2016 Số công báo: Từ số 83 đến số 84
Tình trạng: Còn hiệu lực
  • Đối tượng áp dụng của thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH:

Người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

  • Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH:

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về hp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/47_2015_TT-BLDTBXH_298548.doc” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment