Thông tư 47/2017/TT-BTNMT về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Số hiệu: 47/2017/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: 22/12/2017
Ngày công báo: 27/11/2017 Số công báo: Từ số 847 đến số 848
Tình trạng: Còn hiệu lực

Nội dung giám sát việc sử dụng công trình hồ chứa để phát điện

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.Theo đó, việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy trên 50kW cho các công trình hồ chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện được thực hiện như sau:

– Đối với Hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 01 triệu m3 trở lên thực hiện giám sát tự động, trực tuyến không quá 15 phút/lần cho các thông số như: Mực nước hồ, lưu lượng xả qua nhà máy…

– Đối với việc vận hành xả nước được giám sát cụ thể bằng camera.

– Thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số gồm (Mực nước hồ, lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua nhà máy) cho hồ chứa có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 01 triệu m3.

Ngoài ra, tiến hành giám sát định kỳ đối với lưu lượng xả qua tràn và giám sát bằng camera đối với việc vận hành xả nước duy trì dòng chảy tối thiểu và xả nước qua tràn.

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 22/12/2017.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở trung ương và địa phương.

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là cơ sở) có công trình khai thác tài nguyên nước thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Công trình hồ chứa khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy trên 50kW, bao gồm cả công trình thủy lợi kết hợp với thủy điện;

b) Công trình hồ chứa khai thác nước mặt có quy mô trên 0,1m3/giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác;

c) Công trình cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác với quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này có quy mô trên 0,1m3/giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác;

d) Công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10m3/ngày đêm;

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/47.2017.TT-BTNMT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 47/2017/TT-BTNMT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment