Thông tư 48/2016/TT-BTTTT về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử

Thông tư 48/2016/TT-BTTTT về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử

Thông tư 48/2016/TT-BTTTT hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông ban hành

Số hiệu: 48/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 26/12/2016 Ngày hiệu lực: 15/02/2017
Ngày công báo: 21/02/2017 Số công báo: Từ số 149 đến số 150
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 48/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san theo quy định tại Điều 18, Điều 20, Điều 31, Điều 34, Điều 35 Luật báo chí.

Đối tượng được đề nghị cấp giấy phép

  • Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật báo chí được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương.
  • Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.
  • Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 35 và khoản 1 Điều 56 Luật báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/48.2016.TT-BTTTT.Asklaw-1.doc” text=”Download: Thông tư 48/2016/TT-BTTTT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment