Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp

Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp

Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số hiệu: 49/2014/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 23/12/2014 Ngày hiệu lực: 09/02/2015
Ngày công báo: 23/01/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

Tóm tắt.

  • Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lập, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục thực hiện giám định tư pháp; chi phí giám định và chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  • Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  • Quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn được áp dụng trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn áp dụng trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

  • Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9 tháng 02 năm 2015.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Pháp chế) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/49-2014-TT-BTNMT_Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment