Thông tư 49/2016/TT-BTTTT về thủ tục cấp và thu hồi thẻ nhà báo

Thông tư 49/2016/TT-BTTTT về thủ tục cấp và thu hồi thẻ nhà báo

Thông tư 49/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành

Số hiệu: 49/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 26/12/2016 Ngày hiệu lực: 15/02/2017
Ngày công báo: 10/02/2017 Số công báo: Từ số 131 đến số 132
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 49/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 28 Luật báo chí.

Thời điểm xét cấp thẻ nhà báo

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp thẻ nhà báo vào hai (02) đợt, thời điểm xét cấp thẻ nhà báo là ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6.

Cấp thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới

Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 05 năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới vào ngày 01 tháng 01 của năm bắt đầu kỳ hạn mới. Kỳ hạn của thẻ nhà báo hiện hành được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.
  • Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn cấp, đổi thu hồi thẻ nhà báo hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/49.2016.TT-BTTTT.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 49/2016/TT-BTTTT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment