Thông tư 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

Thông tư 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

Số hiệu: 60/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 15/06/2017 Ngày hiệu lực: 01/08/2017
Ngày công báo: 16/08/2017 Số công báo: Từ số 589 đến số 590
Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày 15/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.Đối với nội dung chi kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, ngoài những khoản chi tại Thông tư liên tịch 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 còn bổ sung một số nội dung như sau:
– Chi mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trì đường bộ.
– Chi mua trang phục tuần kiểm; chi sửa chữa cải tạo nhà hạt.
– Chi ứng dụng công nghệ và thuê mua sản phẩm, dịch vụ công nghệ phục vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và bảo trì công trình đường bộ.
– Chi làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt.
– Chi mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác vượt sông.
Thông tư 60/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.

  1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012, Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/60_2017_TT-BTC_355069.doc” text=”Download: Thông tư 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment