Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân , tàng thư căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân , tàng thư căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Số hiệu: 66/2015/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: 02/02/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 66/2015/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cách ghi biểu mẫu, kinh phí in, quản lý biểu mẫu trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, … được ngày 15/12/2015.

1. Các biểu mẫu được sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

– Thông tư số 66 quy định các biểu mẫu được sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân (ký hiệu là CC), bao gồm:

+ Tờ khai căn cước công dân;

+ Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân;

+ Giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân;

+ Danh sách đề xuất duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân;

+ Phiếu giao nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân cần tra cứu tại mẫu số CC05 tại Thông tư 66/2015;

+ Đề xuất phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

+ Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân;

+ Báo cáo công tác cấp, quản lý căn cước công dân;

+ Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân;

+ Phiếu chuyển hồ sơ căn cước công dân;

+ Túi hồ sơ căn cước công dân.

– Theo Thông tư số 66 năm 2015 của Bộ Công an, các biểu mẫu được sử dụng trong thu thập, cập nhật thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ký hiệu là DC), bao gồm:

+ Phiếu thu thập thông tin dân cư;

+ Phiếu cập nhật thông tin dân cư.

2. Quản lý các biểu mẫu

– Bộ Công an thống nhất quản lý các biểu mẫu kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA. In, phát hành biểu mẫu CC11, cấp giấy in biểu mẫu CC02 cho Công an các đơn vị, địa phương.

– Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư in, quản lý và phát hành biểu mẫu CC01 sử dụng tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia.

– Công an cấp tỉnh tổ chức in, quản lý và phát hành các biểu mẫu CC01, CC08, DC01 và DC02 cho Công an các đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

– Các biểu mẫu CC02, CC03, CC04, CC05, CC06, CC07, CC09 và CC10 được in trực tiếp từ máy tính khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Mẫu được in ra đã bao gồm các thông tin được trích xuất, thống kê từ Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo phạm vi lưu trữ của từng đơn vị.

– Các biểu mẫu CC01, CC02, CC04, CC05, CC06, CC08, CC09, CC10, DC01 và DC02 được in trên khổ giấy 210 mm x 297 mm (A4); trong đó, mẫu CC02 định lượng 120 g/m2. Mẫu CC03 và CC07 được in trên khổ giấy 148 mm x 210 mm (A5). Mẫu CC01 và mẫu CC08 được in 02 mặt. Mẫu CC11 có kích thước 250 mm x 330 mm, được in trên giấy Kraft định lượng 250 g/m2.

– Các biểu mẫu tại Thông tư số 66/2015/BCA được in bằng mực đen trên nền giấy trắng. Riêng mẫu CC11 được in bằng mực đen trên nền giấy màu nâu vàng. Khi in không được thay đổi nội dung của biểu mẫu; Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát biểu mẫu và có sổ sách theo dõi.

Thông tư 66 có hiệu lực từ ngày 02/02/2016.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định biểu mẫu, cách ghi biểu mẫu; kinh phí in và quản lý biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, qun lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đối tượng áp dụng

– Công dân Việt Nam khi làm thủ tục cp, đi, cấp lại thẻ Căn cưc công dân, điều chỉnh các thay đi về thông tin của công dân trong tàng thư căn cước công dân. Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Công an các đơn vị, địa phương.

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/66.2015.TT-BCA.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 66/2015/TT-BCA” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment