Thông tư 67/2006/TT-BVHTT hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa-thông tin do bộ văn hóa và thông tin ban hành

Thông tư 67/2006/TT-BVHTT hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa-thông tin do bộ văn hóa và thông tin ban hành

Số hiệu: 67/2006/TT-BVHTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin Người ký: Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: 07/09/2006
Ngày công báo: 23/08/2006 Số công báo: Từ số 65 đến số 66
Tình trạng: Còn hiệu lực

 Phạm vi và đối tượng áp dụng Thông tư 67/2006/TT-BVHTT

Thông tư này hướng dẫn việc phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa – thông tin có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và quản lý, bao gồm:

a) Các bảo tàng; các ban, trung tâm quản lý di tích hoặc khu di tích (sau đây gọi chung là Ban quản lý di tích);

b) Khu Sáng tác, Trung tâm Triển lãm Văn hóa – Nghệ thuật Việt Nam, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Trung tâm Tin học trực thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin;

c) Các thư viện công cộng;

d) Các đơn vị nghệ thuật biểu diễn gồm: nhà hát, đoàn nghệ thuật và Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội;

đ) Báo (báo in, báo điện tử), tạp chí, đài phát thanh truyền hình và đài truyền thanh quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;

e) Các Trung tâm văn hóa – thông tin gồm: Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa – thông tin, Trung tâm văn hóa – thông tin – triển lãm, Trung tâm văn hóa – thông tin – thể thao;

g) Trung tâm điện ảnh băng hình, Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Trung tâm Văn hóa-Thông tin Việt Nam tại Lào.

Mục đích của việc phân hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa – thông tin:

a) Kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ chế quản lý đối với các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa – thông tin; đảm bảo tính thống nhất trong việc phân hạng từ Trung ương đến địa phương;

b) Thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đối với cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa – thông tin;

c) Thực hiện phân công, phân cấp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc quyết định xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa – thông tin thuộc cấp mình quản lý.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/67.2006.TT-BVHTT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 67/2006/TT-BVHTT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment