Thông tư 70/2015/TT-BTC về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán , kiểm toán do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Thông tư 70/2015/TT-BTC về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán , kiểm toán do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

THÔNG TƯ 70/2015/TT-BTC VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Số hiệu: 70/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 08/05/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2016
Ngày công báo: 30/09/2015 Số công báo: Từ số 1019 đến số 1020
Tình trạng: Còn hiệu lực

Chuẩn mực mới về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Thông tư 70/2015/TT-BTC ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán thay thế chuẩn mực cũ tại Quyết định 87/2005/QĐ-BTC .Theo đó, chuẩn mực gồm 3 phần như sau:

– Phần A của Chuẩn mực áp dụng cho doanh nghiệp (DN) dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên.

– Phần B của Chuẩn mực áp dụng cho DN dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong DN dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

–  Phần C của Chuẩn mực áp dụng cho người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong DN.

Thông tư 70/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

Đặc điểm nổi bật của nghề kế toán, kiểm toán là việc chấp nhận trách nhiệm vì lợi ích của công chúng. Do vậy, trách nhiệm của kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng đơn lẻ hoặc doanh nghiệp nơi kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp làm việc mà còn phải nắm được và tuân thủ các quy định trong Chuẩn mực này vì lợi ích của công chúng. Trường hợp kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp không thể tuân thủ một số quy định nhất định trong Chuẩn mực này do pháp luật và các quy định có liên quan không cho phép, thì kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp vẫn phải tuân thủ các quy định khác trong Chuẩn mực này.
[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/70.2015.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download:Thông tư 70/2015/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment