Thông tư 72/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu quy định việc kiểm tra phân cấp sàn nâng tàu, kết cấu sàn nâng tàu, hệ thống máy, thiết bị điện, điều khiển và vận hành sàn nâng tàu

Thông tư 72/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu quy định việc kiểm tra phân cấp sàn nâng tàu, kết cấu sàn nâng tàu, hệ thống máy, thiết bị điện, điều khiển và vận hành sàn nâng tàu

 

Số hiệu: 72/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 09/11/2015 Ngày hiệu lực: 28/05/2016
Ngày công báo: 22/11/2015 Số công báo: Từ số 1137 đến số 1138
Tình trạng: Còn hiệu lực

Thông tư 72/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu quy định việc kiểm tra phân cấp sàn nâng tàu, kết cấu sàn nâng tàu, hệ thống máy, thiết bị điện, điều khiển và vận hành sàn nâng tàu được ban hành ngày 28/05/2016.

1. Kiểm tra phân cấp sàn nâng tàu

Kiểm tra phân cấp các sàn nâng tàu không có giám sát của Đăng kiểm trong đóng mới được Thông tư 72 quy định như sau:

– Trong suốt quá trình kiểm tra, Đăng kiểm viên phải xem xét sự thỏa mãn về chất lượng công nghệ và xác nhận kích thước của các cơ cấu và trang thiết bị theo các hồ sơ đã soát xét. Nếu cần, có thể khoan để kiểm tra xác nhận hư hỏng. Sàn nâng tàu có hình thức kết cấu mới phải được xem xét đặc biệt.

– Kiểm tra toàn bộ kết cấu thép sàn nâng tàu. Phải ghi lại quy cách vật liệu, phạm vi của hư hỏng, nếu có. Việc thử không phá hủy Thông tư số 72/2015 quy định phải thỏa mãn các quy định sau:

+ Tất cả các mối hàn góc và đối đầu ở khu vực đỡ hộp pu li, các mối hàn đối đầu nằm ngang trên sống đỡ chính và các khu vực có tầm quan trọng tương tự. 100% mối hàn đối đầu phải được kiểm tra từ tính và siêu âm, 100% mối hàn góc phải được kiểm tra từ tính;

+ 20% các mối hàn góc ở cơ cấu chính còn lại phải được kiểm tra từ tính.

2. Kết cấu sàn nâng tàu

Thông tư 72/2015/TT-BGTVT quy định hệ số an toàn của cáp sàn nâng tàu như sau:

– Hệ số an toàn của cáp nâng và hạ sàn không lấy nhỏ hơn 3/1 dựa vào lực đứt đã được chứng nhận của cáp và ứng suất kéo lớn nhất của cáp.

– Theo Thông tư số 72/2015 của Bộ Giao thông vận tải, đối với sàn nâng tàu có hệ thống dịch chuyển tàu theo chiều ngang sàn, nếu sàn đỡ tàu được treo trên cáp trong quá trình dịch chuyển thì năng lực cần thiết của cáp sàn nâng tàu phải dựa trên lực nâng lớn nhất để cân bằng với tải trọng phân bố lớn nhất trong quá trình dịch chuyển.

– Trường hợp dịch chuyển tàu theo chiều ngang sàn hoặc tàu nằm trên sàn trong khoảng thời gian dài thì nên xem xét đến việc trang bị các thiết bị để khóa hoặc treo nhằm truyền tải trọng của sàn nâng tàu trực tiếp lên các kết cấu đỡ.

3. Hệ thống máy, thiết bị điện, điều khiển và vận hành sàn nâng tàu

Quy định chung thiết bị điện sàn nâng tàu theo Thông tư 72/2015/BGTVT như sau:

– Thiết bị điện sàn nâng tàu phải được lắp đặt sao cho giảm thấp nhất sự cố do điện theo Phần 4 Mục II của QCVN 21: 2010/BGTVT.

– Thông tư số 72 năm 2015 của Bộ GTVT quy định cáp điện và máy phát điện sàn nâng tàu phải phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành được Đăng kiểm công nhận, an toàn và hữu hiệu trong môi trường lắp đặt.

– Mạch điện phải được bảo vệ chống quá tải kể cả chập mạch. Thiết bị bảo vệ phải có khả năng ngắt điện khi có sự cố.

Thông tư 72 ban hành Quy chuẩn quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu có hiệu lực từ 28/05/2016.

 Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây gọi tắt là “Quy chuẩn”) áp dụng cho sàn nâng tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp.

2. Các yêu cầu liên quan trong QCVN 21: 2010/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép” được áp dụng cho sàn nâng tàu, trừ khi có quy định khác trong Quy chuẩn này.

3. Các yêu cầu trong Quy chuẩn này được áp dụng cho hệ thống sàn nâng tàu dùng để nâng tàu lên và hạ xuống bằng cách sử dụng tời hoặc kích, trong đó tàu được kê trên sàn có kết cấu dạng bản lề hoặc cứng.

4. Tàu có thể được đặt trên hệ thống các gối kê, giàn đỡ, hoặc là đệm hơi/ đệm nước nhằm mục đích di chuyển tàu sau khi được nâng lên.

5. Các hệ thống sàn nâng tàu có nguyên lý hoạt động kết hợp giữa sàn nâng tàu và ụ nổi cần được xem xét đặc biệt dựa trên những yêu cầu trong Quy chuẩn này và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng ụ nổi (QCVN 55: 2013/BGTVT).

 Đối tượng áp dụng của  Thông tư 72/2015/TT-BGTVT

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến sàn nâng tàu thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại 1.1.1 là Cục Đăng kiểm Việt Nam (sau đây trong Quy chuẩn này viết tắt là “Đăng kiểm”), các chủ sàn nâng, công ty khai thác sàn nâng, cơ sở thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi và sửa chữa sàn nâng tàu.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/72.2015.TT-BGTVT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 72/2015/TT-BGTVT” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment