Thông tư 76/2014/TT/BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Thông tư 76/2014/TT/BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 76/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 16/06/2014 Ngày hiệu lực: 01/08/2014
Ngày công báo: 15/07/2014 Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư  76/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất; hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2014/NĐ-CP).

Đối tượng điều chỉnh

  • Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân) được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.
  • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Kể từ thời điểm, Thông tư 76/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành: Bãi bỏ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004; Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/76.2014.TT-BTC.AskLaw.doc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment