Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Số hiệu: 90/2014/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 01/03/2015
Ngày công báo: 16/03/2015 Số công báo: Từ số 357 đến số 358
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  • Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.
  • Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Xử lý chuyển tiếp

Đối với các công trình đường cao tốc đã đưa vào khai thác, sử dụng theo các quy định tạm thời của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý đường cao tốc, nhà đầu tư tiến hành rà soát, bổ sung và thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình theo quy định của Thông tư này, hoàn thành chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 90/2014/TT-BGTVT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/90_2014_TT-BGTVT_266755.doc” text=”Download: Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment