Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 99/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/06/2016 Ngày hiệu lực: 13/08/2016
Ngày công báo: 30/07/2016 Số công báo: Từ số 791 đến số 792
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi Điều chỉnh của Thông tư 99/2016/TT-BTC

  • Thông tư này hướng dẫn về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế thuộc cơ quan thuế quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; bao gồm: việc tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra, thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng; quản lý kinh phí dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • Hoàn thuế cho hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính.
  • Hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối tượng áp dụng

  • Người nộp thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.
  • Cơ quan quản lý thuế gồm:

– Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế;

– Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan.

  • Vụ Ngân sách nhà nước – Bộ Tài chính.
  • Kho bạc nhà nước, Kho bạc nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kho bạc nhà nước cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  • Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2016.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/99.2016.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 99/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment