Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thủ tục khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thủ tục khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng kí khai sinh, đăng kí thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ trường Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Y tế ban hành.

Số hiệu: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế Người ký: Đinh Trung Tụng, Lê Quý Vương, Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 15/05/2015 Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Ngày công báo: 17/06/2015 Số công báo: Từ số 599 đến số 600
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư liên tịch này hướng dẫn về nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi hoặc đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi khi việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Đối tượng áp dụng:

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với:

1. Cơ quan đăng ký khai sinh, đăng ký cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/05.2015.TTLT_.BTP_.BCA_.BYT_.doc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment