Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Số hiệu 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Loại văn bản Thông tư liên tịch
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký Huỳnh Văn Tí, Bùi Văn Ga, Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành 30/03/2016 Ngày có hiệu lực 16/05/2016
Ngày công báo 27/04/2016 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thuquản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 (sau đây gọi là Nghị định 86).

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các loại hình nhà trường ở các cấp học, trình độ đào tạo và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với trẻ em học mầm non, học sinh phổ thônghọc sinh, sinh viên hệ cử tuyển; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; học viên học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2016.

2. Thời Điểm thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Thông tư liên tịch này được tính từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/09.2016.TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH.ASKLAW” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment