Thông tư liên tịch 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống

Thông tư liên tịch 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống

Số hiệu: 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương Người ký: Lê Đình Thọ, Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 24/09/2014 Ngày hiệu lực: 01/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT  ban hành ngày 24/09/2014 do Bộ GTVT và BCT  về dán nhãn năng lượng xe ô tô con giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn xe tiết kiệm nhiên liệu.
Theo Thông tư này các loại xe ô tô con 07 chỗ trở xuống được sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng phải được dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường.

Cơ sở SXLR có trách nhiệm công bố thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu, duy trì điều kiện sản xuất xe để đảm bảo sản phẩm phù hợp với chứng nhận đã cấp cũng như thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 15/01.

Việc dán nhãn này sẽ chính thức áp dụng từ 01/01/2015; các cơ sở được áp dụng thủ tục tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trong thời gian từ 01/01/2015 đến 31/12/2016.

Thông tư này có hiệu lực kể từ 01 tháng 12 năm 2014.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư liên tịch 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT quy định về việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống (sau đây viết tắt là xe) được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sử dụng trực tiếp vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

b) Xe tạm nhập tái xuất; xe quá cảnh, chuyển khẩu; xe của ngoại giao, lãnh sự;

c) Xe có kết cấu, công nghệ mới mà hiện tại việc thử nghiệm trong nước chưa thực hiện được;

d) Xe nhập khẩu đơn chiếc, không vì mục đích kinh doanh xe;

đ) Xe nhập khẩu theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ;

e) Xe không sử dụng nhiên liệu là xăng, điêzen, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên (NG).

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/43_2014_TTLT-BGTVT-BCT_253155.doc” text=”Download: Thông tư liên tịch 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống ” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

Give a Comment