Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Số hiệu 46/VBHN-VPQH Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành Văn phòng Quốc hội Người ký Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày công báo 13/03/2019 Ngày hợp nhất 10/12/2018
Ngày ban hành 10/12/2018 Tình trạng Còn hiệu lực

Văn bản 46/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế là văn bản hợp nhất giữa Luật Bảo hiểm y tế 2008 và Luật Bảo hiểm y tế 2014 sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm y tế 2008. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế. Văn bản trên áp dụng đối với các đối tượng sau:

  • Tổ chức, cá nhân trong nước liên quan đến bảo hiểm y tế
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam liên quan đến bảo hiểm y tế

Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/46_VBHN-VPQH_410353.doc” text=”Download: Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment