Văn bản hợp nhất Luật dược

Văn bản hợp nhất Luật dược

Số hiệu: 05/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 29/06/2018 Ngày hợp nhất: 29/06/2018
Ngày công báo: 03/08/2018 Số công báo: Từ số 827 đến số 828
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật Dược 2016: 

  • Quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc; dược lâm sàng; quản lý thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thử thuốc trên lâm sàng và thử tương đương sinh học của thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và quản lý giá thuốc.
  • Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động dược tại Việt Nam.

Hiệu lực thi hành

  • Luật Dược có Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
  • Các quy định về áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc tại cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở sản xuất tá dược, vỏ nang, cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu; dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà thuốc và các cơ sở khác có hoạt động kê đơn sử dụng thuốc có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Văn bản hợp nhất giữa Luật Dược số 105/2016/QH13 năm 2016 và Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/05.VBHN-VPQH.Asklaw.doc” text=”Download: Văn bản hợp nhất Luật dược 05/VBHN-VPQH” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment