Văn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014

Văn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014

Số hiệu 13/VBHN-VPQH Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành Văn phòng quốc hội Người ký Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành 29/06/2018 Ngày có hiệu lực 01/07/2019
Ngày công báo 06/08/2018 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Văn bản pháp luật  này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại (sau đây gọi chung là bản án, quyết định); hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.

HIỆU LỰC THI HÀNH

  • Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
  • Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/13.VBHN-VPQH.ASKLAW.doc” text=”Download:Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment